Annika, een half jaar na de dolfijnondersteunde therapie

Er is nu bijna een halfjaar verstreken sinds Annika haar dolfijnondersteunde therapie in Curaçao heeft gevolgd en in de afgelopen maanden heeft ze een mooie ontwikkeling doorgemaakt.

Ze heeft meer rust in haar lijf en ook binnen ons gezin is er meer rust gekomen.

Sinds we terug zijn uit Curaçao gaat Annika elke avond zelf slapen, zonder uit bed te komen! Nu dus al bijna 6 maanden lang, dat is zo bijzonder. Voorheen was het met enige regelmaat dat ze niet wilde gaan slapen en haar bed weer uitkwam. We moesten dan fysiek bij haar blijven zitten totdat ze ging slapen. Dit hoeft nu nooit meer!

Minder dwars

Daarnaast is ze beter stuurbaar dan voorheen. Ze blijft minder vaak hangen in negatief gedrag. Bijvoorbeeld wanneer er iets onverwachts gebeurt wat ze niet leuk vindt. Voor de therapie kon ze hier echt in blijven hangen, schreeuwen, huilen en dwars zijn. Nu gaat dat beter. Soms blijft ze er nog wel in hangen, maar veel minder vaak dan eerst. Ze is beter stuurbaar en luistert echt veel beter dan voorheen. Dit maakt het gemakkelijker voor iedereen om goed met haar om te gaan.

Dierenvriend

Annika was heel bang voor dieren en met name voor honden. Ze klampte zich aan ons vast en durfde bijna niet te lopen. Na de therapie is ze op paardrijden gegaan wat ze fantastisch vindt. Ze heeft fysiek contact met de paarden. Ook hebben we een katje (gevonden door Emily) geadopteerd en hem de naam Jojo Jones gegeven. Annika aait hem gewoon! En soms laat ze zelfs samen met haar begeleidster Noortje de hond van de buren uit! Alles gaat nog niet altijd van harte maar ze is veel minder gespannen dan voorheen.

Nog geen echte doorbraak

Ze is nu meer toegankelijk en ook in de spraak-/taalontwikkeling is ze gegroeid. Ze probeert naast klanken ook steeds meer woorden te maken. Hier stimuleren we haar ook volop in op school en thuis maar het werpt ook zeker haar vruchten af! De spraakontwikkeling kent nog niet een echte doorbraak waarop we hadden gehoopt, maar het gaat zeker beter dan eerst.

Zoals gemeld zijn we doorgegaan met stimuleren, zo hebben we onder andere bakken aangeschaft met rijst en bonen om de sensorische integratie door te zetten. Hierin worden kaartjes verstopt die ze vervolgens moet zoeken en die een stimulans geven voor de mondmotoriek. Op school wordt in samenspraak met logo en fysio een parcours uitgezet waarbij ze wordt aangemoedigd om woordjes uit te spreken. Ook het zwemmen gaat heel goed, Annika boekt vooruitgang, ze zwemt zonder kurkjes en we hopen en verwachten dat ze op termijn haar A-diploma zal halen.

Er zijn ook praktische adviezen vanuit het CDTC gegeven waardoor we kleine maar belangrijke alledaagse dingen hebben aangepast. Zoals tellen met tandenpoetsen, zodat ze weet wanneer het stopt. En aan- en uitkleden op een matje, zodat haar bewegingsruimte op dat moment begrensd wordt.

Al met al zijn we heel erg blij en dankbaar voor de mogelijkheden die we hebben gekregen om Annika te stimuleren en voor de stappen die Annika hierdoor in het afgelopen halfjaar heeft gezet.

Opnieuw naar de dolfijnen

Door bijzondere omstandigheden mag Annika volgend jaar zomer nog een keer op herhaling!!   Gezien alle goede en positieve dingen die de eerste keer hebben gebracht zien we hier erg naar uit en zijn we verwachtingsvol over nieuwe ontwikkelingsstappen.

Dit hadden we voorheen nooit voor mogelijk gehouden, maar in verband met vertraging op de terugweg krijgen we een ruime tegemoetkoming voor nieuwe tickets van de KLM.

‘Syndroom van de lach’ heeft toegezegd nogmaals te sponsoren; als tegenprestatie organiseren wij weer acties voor de stichting.

Zoek je een goed doel?

Mocht iemand nog een goed doel ergens voor zoeken, denk dan aan het stichting ‘Syndroom van de Lach’. Jullie begrijpen vast dat we heel enthousiast zijn over de dolfijnondersteunde therapie en hopen dat naast Annika nog heel veel kinderen de mogelijkheid krijgen om deze therapie te volgen!

Het maakt een duidelijk verschil in de levens van de kinderen en de gezinnen waar ze in leven. Wij spreken uit ervaring!

Zie www.syndroomvandelach.nl. Mocht iemand een donatie willen geven; dan kan via bijgaande link:

http://bit.ly/Actie_Annika

Bijgaan een kort filmpje van hoe het nu gaat met Annika; zodat jullie naast de tekst ook wat beelden van haar kunnen zien!

Hartelijke groeten,

Marco, Inge, Charlotte, Emily, Annika en Rosalyn