Interview met Hoofdtherapeut Heike en Fysiotherapeut Bibi 

In februari spraken wij bij het CDTC met Heike en Bibi. We wilden weten hoe je therapeut wordt bij het CDTC? En hoe de dolfijn een onderdeel is van de therapie? En waarom duurt de therapie eigenlijk 10 dagen?

Lees snel de antwoorden op deze en nog meer vragen.

Als eerste vertellen Heike en Bibi wat het betekent om therapeut bij het CDTC te zijn.bibienheikekf
Dat is natuurlijk heel bijzonder! Als therapeuten bij het CDTC beginnen, gaat er een ‘trainingstraject’ in van vier maanden. In deze vier maanden vergaren de nieuwe therapeuten kennis op het gebied van dolfijnondersteunde therapie op zowel theoretisch als praktisch niveau.

Bij het CDTC wordt een holistische werkwijze gehanteerd. Daarnaast wordt er ook veel waarde gehecht aan de interdisciplinaire aanpak. Hier wordt niet alleen veel aandacht aan besteed tijdens deze vier maanden, maar ook na deze periode is het van groot belang dat therapeuten zich blijven ontwikkelen op het gebied van andere disciplines.

Om deze ontwikkeling te stimuleren wordt er jaarlijks budget vrij gemaakt voor extra opleidingen en cursussen. Tijdens de vier maanden leren de therapeuten veel over dolfijnen (training, anatomie, gedrag en omgang met dolfijnen in het water) en over de filosofie en de werkwijze van het CDTC. Na de vier maanden vindt er zowel een theoretisch als een praktijkexamen plaats. Als therapeuten hiervoor slagen mogen zij zichzelf een Dolphin Aid gecertificeerde therapeut noemen.

Soms is de cirkel mooi rond, zoals in het geval van Bibi. Zij is geboren op Curacao, werkte in haar jeugd bij het Sea Aquarium. Vervolgens vertrok zij voor haar studie naar Nederland om later terug te keren op het eiland om als therapeut bij het CDTC aan de slag te gaan!

Hoe wordt de dolfijn ingepast in het behandelplan en welke rol speelt de dolfijn in de therapie?
Een patiënt ontvangt 2 uur therapie per dag, bestaande uit een half uur therapie binnen, 1 uur in het water en op het platform en een half uur uit ADL training en een reflectiegesprek.

 Dolfijnen spelen een centrale rol in het programma. Zo stimuleren zij onder meer het zelfvertrouwen, Zelfvertrouwen is essentieel om bepaalde vaardigheden aan te leren of te verbeteren en daarom wordt bij het CDTC veel waarde gehecht aan het stimuleren van zelfvertrouwen. Hierin speelt de dolfijn een zeer belangrijke rol: ze geven de patiënten veel motivatie en kunnen ook een beloning zijn. Wij zien de dolfijn als co-therapeut: We vullen elkaar aan en werken samen.

Het CDTC streeft ernaar om zoveel mogelijk vrije interactie tussen dolfijn en patiënt te stimuleren (plaats te laten vinden). Wij vinden het belangrijk dat de dolfijn ingaat op de individuele behoefte van de patiënt. Een voorbeeld kan een patiënt zijn wiens hand tot een vuist is verkrampt. De dolfijn zal met zijn snuit de vuist opzoeken, zodat het kind gestimuleerd wordt om de hand te openen.

Hoe belangrijk is het gezin in de therapie?
Zoals eerder aangegeven, hanteert het CDTC een holistische werkwijze. Indien de patiënt een kind is, worden diens ouders, broertjes en zusjes nauw betrokken bij de behandeling. Zo is er voor de broertjes en zusjes een speciaal programma, waarin zij veel leren over de zee, vissen en dolfijnen. Daarnaast vinden er ook leuke activiteiten zoals snorkelen plaats.

Als onderdeel van het therapeutische concept, worden er voor de ouders verschillende workshops en persoonlijke consultaties met de therapeuten van de verschillende disciplines aangeboden.

Daarnaast biedt het CDTC de ‘family swim’ aan voor het gehele gezin om te kunnen ervaren hoe het is om met een dolfijn in het water te zijn.

 Waarom duurt de therapie 10 dagen en hoe gaat het als de kinderen weer thuis in Nederland zijn?
Onze ervaring is dat kinderen het meeste baat hebben van een therapieperiode van twee weken met 10 therapiesessies.

Het is heel belangrijk om juist thuis verder te gaan met de aangereikte oefeningen en tips; om deze toe te passen in het algemeen dagelijkse leven. De ouders krijgen een uitgebreid eindrapport van de therapeut. Dit eindrapport bevat naast de beschrijving van de twee weken therapie, de aanpak en de conclusies, ook vele tips. Om de ontwikkeling voort te zetten, kunnen de ouders ervoor kiezen om in Nederland het rapport te bespreken met de behandelende therapeuten en artsen. Vaak horen we dat de tips en inzichten bij het CDTC zorgen voor een (her) nieuwe motivatie bij kind en ouders.

Heeft het CDTC een rol in de periode na de therapie?
Het CDTC staat altijd open voor eventuele vragen van ouders, therapeuten en/of artsen. Therapeuten stellen het zeer op prijs om op de hoogte te worden gehouden van ontwikkelingen bij ‘hun’ patiënten.

Kan iedereen de therapie volgen en welke doelen worden gesteld?
De doelgroep van het CDTC is heel breed en het CDTC behandelt zowel kinderen als volwassenen. De minimale leeftijd bedraagt 3 jaar.

Er zijn twee voorwaarden om deel te mogen nemen aan het programma: de patiënt moet mogen vliegen en in het water mogen van de behandelend arts. Daarnaast beoordeelt het CDTC ieder medisch dossier, alvorens er een bevestiging wordt gegeven aan de betreffende familie / patiënt.

Tijdens het anamnese gesprek, dat plaats vindt voor de eerste therapie sessie, worden de individuele doelen besproken met de therapeut.

De doelen liggen veelal in de gebieden: cognitieve ontwikkeling, sociale & functionele vaardigheden, waarmeming, grove & fijne motoriek, zelfvertrouwen, psychologie, gedrag, communicatie, spraak & taal, eten & drinken.

Aan de hand waarvan adviseert het CDTC een volgende dolfijnondersteunde therapie?
Wij adviseren om na enige maanden te bekijken hoe de ontwikkeling is geweest en aan de hand daarvan te bepalen wanneer een volgende therapie baat kan hebben. Zoals het hele programma van het CDTC individueel afgestemd wordt op de patiënt, geldt dit ook voor een toekomstige dolfijnondersteunde therapie. Het CDTC voorziet de families graag van advies als hier behoefte aan is.

 

Voor meer informatie kan er contact worden opgenomen met: info@curacaodolphintherapycenter.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *