Doel van de stichting

De Stichting Syndroom van de Lach stelt zich ten doel om kinderen met een verstandelijke en/of motorische beperking mee te kunnen laten doen aan dolfijnondersteunde therapie bij het Curaçao Dolphin Therapy & Research Center (CDTC) in Curaçao, dan wel deel te laten nemen aan andere ontwikkeling-bevorderende therapieën en/of activiteiten.

De Stichting tracht haar doel te bereiken door donateurs en sponsoren te werven en fondswervingsacties te initiëren en te stimuleren.