Het bestuur

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Seth Halkes voorzitter seth halkes
Hans Slomp secretaris hans slomp
Hans Lesscher penningmeester hans lesscher
Maud Halkes-Breure bestuurslid Maud Halkes-Breure
Raymond van der Burgh bestuurslid Raymond

 

De bestuurders genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. De Stichting heeft geen personeelsleden.

Het boekjaar van Stichting Syndroom van de Lach loopt gelijk aan een kalenderjaar. Voor het jaar 2015 is de jaarrekening opgesteld. Balans per 31/12/2015. Momenteel voert een externe accountant controle uit op de cijfers en de onderliggende stukken.

De begroting voor 2016 is opgesteld.

Klik hier voor het actuele beleidsplan.