Het bestuur

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Seth Halkesvoorzitterseth halkes
Hans Slompsecretarishans slomp
Hans Lesscherpenningmeesterhans lesscher
Maud Halkes-BreurebestuurslidMaud Halkes-Breure
Raymond van der BurghbestuurslidRaymond

 

De bestuurders genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. De Stichting heeft geen personeelsleden.

Het boekjaar van Stichting Syndroom van de Lach loopt gelijk aan een kalenderjaar. Voor het jaar 2015 is de jaarrekening opgesteld. Balans per 31/12/2015. Momenteel voert een externe accountant controle uit op de cijfers en de onderliggende stukken.

De begroting voor 2016 is opgesteld.

Klik hier voor het actuele beleidsplan.