De diagnose is gesteld !

Op donderdag 6 maart 2014 was het dan eindelijk zover….. De diagnose is gesteld: wij hebben het Syndroom van de Lach !

De vele voorbereidingen hebben geleid tot de oprichting van een mooie stichting. Van het eerste idee, via veel uitzoekwerk, bestuursleden zoeken en vinden, statuten beoordelen, beleidsplan opstellen tot het middels een notariële akte vastleggen van de statuten en de deponering bij de Kamer van Koophandel.

Op het kantoor van Westvest Notarissen te Delft hebben wij onder het toeziend oog van de notaris en Suus, onze handtekening op de akte gezet.

De eerste mijlpaal is bereikt !

Moge er nog maar heel veel meer volgen…..… Lees verder