Aanmelden

< Syndroom van de Lach gaat stoppen. Helaas is het niet meer mogelijk op je aan te melden >

Wij proberen zoveel mogelijk kinderen (tussen 3 en 18 jaar) de gewenste therapie laten volgen. Dit kunnen we echter niet zonder hulp.

Een plaats op de wachtlijst geeft de verplichting tot een actieve deelname aan de stichting middels acties en fondsenwerving (donaties en sponsoring).

De website, de facebookpagina, het bestuur en de vrijwilligers zijn beschikbaar voor ouders/verzorgers van kinderen op de wachtlijst ter ondersteuning van hun wervingsactiviteiten.

En na de therapie hopen wij natuurlijk dat u zich met een Lach blijft inzetten om ook andere kinderen de kans op verdere ontwikkeling te geven !